POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

Obowiązująca na stronie Polityka prywatności definiuje i określa zasady przechowywania i wykorzystywania informacji za pomocą plików Cookies.

 I Wyjaśnienia.

 • Administrator – osoba fizyczna, która odpowiedzialna jest za prawidłowe działanie strony i która nadzoruje wszystkie czynności prowadzone za jej pośrednictwem.
 • Pliki Cookies – informacje składające się z cyfr i liczb, dzięki którym możliwe jest prawidłowe działanie serwisu internetowego. Zapisywane są na wszystkich urządzeniach, za sprawą których Użytkownik wykorzystuje serwis internetowy.
 • Pliki Cookies Zewnętrzne – pliki umieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem serwisu.
 • Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora.
 • Urządzenia – sprzęty elektroniczne umożliwiające korzystanie z serwisu.
 • Użytkownik – osoba, która korzysta z serwisu i na rzecz której są świadczone usługi drogą elektroniczne.

 

 II Rodzaje używanych plików Cookies.

 

 1. Cookies sesyjne – przechowywane do czasu trwania sesji przeglądarki. Po jej zakończeniu są trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika. Cookies sesyjne nie pobierają żadnych poufnych danych osobowych z urządzenia wykorzystywanego do korzystania z serwisu.
 2. Cookies trwałe – pozostające w pamięci urządzenia do czasu ich trwałego usunięcia z historii przez użytkownika. Zakończenie trwania sesji przeglądarki nie powoduje ich trwałego usunięcia. Podobnie jak cookies sesyjne, cookies trwałe również nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo ograniczyć możliwość wykorzystania plików Cookies ze swojego urządzenia, efektem czego będzie jednak niemożność pełnego wykorzystywania zasobów serwisu. Stosowanie plików Cookies jest całkowicie bezpieczne dla urządzenia użytkownika.

 

III. Cele wykorzystywania plików Cookies.

 

1. Administrator serwisu wykorzystuje pliki Cookies w celu:

 • uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie.
 • zapewnieniu bezpieczeństwa i prawidłowego działania serwisu.

2.Cookies Zewnętrzne wykorzystuje się w celu:

 • gromadzenia danych statycznych z wykorzystaniem urządzeń analitycznych.
 • możliwości wykorzystania funkcji interaktywnych.

 

IV Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

1. Użytkownik ma prawo do usunięcia plików Cookies ze swojego urządzenia w dowolnym czasie.
2. Użytkownik może samodzielnie i dobrowolnie zmieniać ustawienia dotyczące plików Cookies określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim. Można ich dokonać za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
3. Ograniczenia działania plików Cookies mogą wpływać na funkcjonowanie wykorzystywanego serwisu.